Zachodni kolonializm i jego współczesne konsekwencje, w kontekście dokonań Stefana Szolc-Rogozińskiego

Najnowsze wiadomości

Konferencja w formie hybrydowej odbedzie w się dniu 24.01.2023 r.w godzinach od 9.45 do 14.30.w Łodzi w sali Iji de Lazari-Pawłowskiej (Biblioteka Humanistyczna UŁ ul. Lindleya 3/5)

9.45: Powitanie gości i prelegentów

10.00 – 11.00: 

  • Prof. John Mugubi(Kenyatta Univesity) – Język suahili jako medium łączące społeczności Afryki Wschodniej(wybrane analizy filmowe)
  • Prof. Robert Piętek(Uniwersytet w Siedlcach) – Kongo w epoce nowożytnej 
  • Prof. Aneta Pawłowska(UŁ) – „Brzemię białego człowieka”. Od kolonializmu do postkolonializmu w perspektywie sztuk

11.15: przerwa kawowa

11.30 – 12.15:

  • mgr Bogusław Franczyk (UW) – Stacja na Mondoleh w kontekście architektury lokalnej i kolonialnej
  • dr Paweł Oziębło (Łuków) – Handel kolonialny przez pryzmat plantacji Stefana Rogozińskiego na Fernando Poo
  • dr Daria Rutkowska (UŁ) – Renowacja grobowca rodziny SSR i ewentualnych pozostałości w Kaliszu

12:45 – 14.15:

  • Film o wyprawie do Kamerunu szlakiem Rogozińskiego (60 min) –
    wprowadzenie twórcy filmu mgr. Dariusza Skonieczko (UŁ/Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

Konferencja jest wynikiem działań związanych ze sprowadzeniem do Polski w dniu 04.2023 prochów podróżnika i badacza Kamerunu Stefana Szolc-Rogozińskiego (1861-1896). W kontekście tej postaci zostaną też zaprezentowane rozmaite strategie koloniale przedsiębrane przez Europejczyków w Afryce Subsaharyjskiej począwszy od okresu nowożytnego po dzień obecny. Przeciwwagą dla europocentrycznego punktu widzenia będzie prezentacja afrykańskiego punktu widzenia dla kolonializmu i neokolonialnych praktyk.

Kierownik naukowy konferencji prof. Aneta Pawłowska Sekretarz mgr Dariusz Skonieczko

Konferencja naukowa współorganizowana w Katedrze Malarstwa i Rzeźby Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu Fundacji Drzewo Życia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Admin

Admin

Leave a Comment

Scroll to Top