Pogrzeb Stefana Szolca-Rogozińskiego

Najnowsze wiadomości

On October 10, 2023, the funeral of the Polish traveler Stefan Szolc-Rogoziński took place in his homeland, the city of Kalisz.

 

Posty na Facebooku Szolc-Rogozińskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA
Sprowadzenie do kraju szczątków Stefana Szolc-Rogozińskiego – ekshumacja, powtórny pogrzeb, upamiętnienie
Dofinansowanie: 483 000 zł
Całkowita wartość: 483 000 zł
data podpisania umowy: wrzesień 2023 r.
Projekt obejmował sprowadzenie do Polski i pochowanie w rodzinnym grobie w Kaliszu doczesnych szczątków polskiego podróżnika Stefana Szolca-Rogozińskiego, którego grób w Paryżu został zlikwidowany. Jednocześnie była to okazja do przypomnienia postaci wielkiego Polaka i jego zasług.
Admin

Admin

Leave a Comment

Scroll to Top