V Konferencja Afrykańska

microphone, active, to speak-704255.jpg

W dniach 5-7 października 2023 r. w Łodzi odbędzie się kolejna V Konferencja Afrykańska pn. Afryka – niewykorzystany potencjał II. Tytuł jest powtórzeniem tytułu ostatniej konferencji, która odbyła się w 2022 r. Organizatorzy zdecydowali się na ten krok, ponieważ tak zdefiniowana Afryka okazała się bardzo dobrym punktem wyjścia do ciekawej dyskusji, w trakcie konferencji i w kuluarach, szczególnie dla przedstawicieli kilku krajów Afryki, którzy byli reprezentowani wśród panelistów i na widowni. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta rok temu dyskusja będzie w trakcie V Konferencji Afrykańskiej kontynuowana.

Fundatorzy Fundacji Nowe Drzewo Życia w tym roku podjęli też ważną
decyzję – zdecydowali się powołać Radę Naukową konferencji – żeby stworzyć
w ramach tej dobrze rozwijającą się inicjatywy jak największe pole do rozwoju
wiedzy naukowej. Nasze zaproszenie do Rady przyjęli:

  • Dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
  • Dr hab. Bara Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  • Dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • Prof. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

Konferencja Afrykańska jest przedsięwzięciem cyklicznym, wcześniejsze
odbyły się:

2019 r. I Konferencja Afrykańska. Oblicza współczesnej Afryki,
2020 r. II Konferencja Afrykańska. Afryka – kierunki rozwoju,
2021 r. III Konferencja Afrykańska. Afryka – kontynent możliwości czy
zagrożeń,
2022 r. IV Konferencja Afrykańska. Afryka – niewykorzystany potencjał.

Wszystkie konferencje odbywały się pod patronatem Pana Premiera, zaś II, III i IV Konferencja również pod patronatem Pana Ministra Spraw Zagranicznych. Nad IV Konferencją patronat roztoczył również Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencje miały charakter międzynarodowy.

V Konferencja Afrykańska, jak poprzednie edycje, będzie próbą pogłębienia wiedzy o Afryce, analizy różnych toczących się na tym kontynencie procesów społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz okazją do zadania
pytań istotnych dla rozwoju Afryki. Po raz kolejny będzie płaszczyzną do
dyskusji na temat tego kontynentu dla osób z różnych środowisk, w różny
sposób zaangażowanych w sprawy tego kontynentu – polityków, naukowców,
misjonarzy, podróżników i biznesmenów.

Afryka jest kontynentem, na który patrzymy głównie przez pryzmat doniesień o wojnach, klęskach żywiołowych, chorobach i głodzie. To wszystko zdarza się w Afryce, tak jak na innych kontynentach, ale nie stanowi pełnego obrazu. Mobilizuje do niesienia pomocy, często bez przemyślenia czy ta pomoc rzeczywiście jest potrzebna, a jeśli tak – to jaka.

Ambicją organizatorów konferencji jest przedstawienie różnorodnej wiedzy na temat Afryki, przedstawienie jej problemów z różnych punktów
widzenia, rozpoznanie jej rzeczywistych potrzeb.

W ramach tej edycji konferencji zostanie ponownie postawione pytanie o możliwości eksportowe Afryki – nie tylko, jeśli chodzi o bogactwa naturalne, ale też żywność. Postawione też zostanie pytanie – czy Afryka może pomóc światu? Czy może stać się znaczącym eksporterem żywności lub kopalin? Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, żeby to się stało? Czy w Afryce może rozwinąć się przemysł?

Zadaniem konferencji jest skupienie wokół projektu ludzi i środowisk, które praktycznie lub teoretycznie zajmują się problemami afrykańskimi. Zaproszeni do debaty będą zarówno politycy, jak i naukowcy, misjonarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc w różnych krajach afrykańskich oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność biznesową na tym kontynencie. Uczestnikami konferencji będą też, jak poprzednio, mieszkańcy Afryki. Pozwoli to na analizę problemów w szerokiej perspektywie. Pozwoli także na konfrontację teorii z praktyką.

W konsekwencji dużego zaangażowania w poprzednie konferencje Kenijczyków mieszkających w Polsce planowane jest poświęcenie jednego panelu szczególnie temu afrykańskiemu krajowi. Będzie to panel prowadzony i zaplanowany przez Kenijczyków.

V Konferencja Afrykańska będzie też unikalną okazją do spotkania się przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i zakonów misyjnych działających w Afryce, szerokiej wymiany doświadczeń, okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć. Poprzednie lata pokazały jak duże to ma znaczenie dla zdobycia praktycznej wiedzy i nawiązania kontaktów, które pomagają w dalszej pracy.

Wydaje się, że lokalizacja konferencji pozwoli na osiągnięcie wszystkich celów konferencji. Polska jest krajem wolnym od obciążeń kolonialnych, zjawiska które w dalszym ciągu ma wpływ na codzienność Afryki. Łódź jest miastem, w którym studiuje duża liczba młodzieży z państw afrykańskich, a poza tym miasto ma już doświadczenia w polsko-afrykańskim biznesie.

W konferencji weźmie udział około 200 osób, w tym najwybitniejsze autorytety polskie w zakresie afrykanistyki, przedstawiciele instytucji państwowych zajmujących się biznesem w Afryce (BGK, PAIH, KUKE), Afrykanie zajmujący się biznesem w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zakonów misyjnych, podróżnicy, studenci.

Konferencja będzie miała charakter otwarty, jednak będzie obowiązywać rejestracja. W przypadku, gdyby ilość chętnych była większa niż ilość miejsc, obowiązywać będzie kolejność rejestracji. Konferencja będzie też transmitowana on-line oraz nagrana i zawieszona na Youtube.

Konferencji będą towarzyszyć różnego rodzaju zdarzenia nawiązujące do tematu konferencji oraz stanowiące okazję do promocji polskich produktów, a także degustacji afrykańskiej kuchni. Rok temu była to kuchnia kameruńska, w tym roku planowana jest degustacja kuchni kenijskiej. Każdego roku konferencji towarzyszy też degustacja afrykańskiej kawy i herbaty.

Owocem konferencji – jak w przypadku II, III i IV Konferencji Afrykańskiej
– będzie publikacja naukowa, która zostanie rozdana bezpłatnie, a jej wersja
elektroniczna będzie dostępna na stronie internetowej konferencji.
Organizatorzy będą się starać o patronat i udział Premiera RP, Ministra
Spraw Zagranicznych oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja będzie transmitowana na żywo w serwisie YouTube

Dzień pierwszy
Dzień drugi
Scroll to Top