Spuścizna Stefana Szolca – Rogozińskiego

Najnowsze wiadomości

26 października 2023 r. w Warszawie
Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia ul. Marszałkowska 21/25

18.00: Powitanie gości. Włodzimierz Domagalski-Łabędzki
(Fundacja Nowe Drzewo Życia)

18.10 – 19.30: 

 • Dariusz Skonieczko (afrykanista) Wprowadzenie
 • Andrzej Morstin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) Afryka – szanse i wyzwania z perspektywy dyplomacji
 • dr Paweł Oziębło Plantacja Santa Maria Stefana Szolca-Rogozińskiego na wyspie Fernando Poo. Polski ślad w gospodarce nowoatlantyckiej
 • Jarosław Jabłonowski (przedsiębiorca)
  Aspekty organizacyjne i prawne budowy kopalni odkrywkowych w Kamerunie
 • Mariusz Raniszewski (filmoznawca, kulturoznawca)
  Afrykański fenomen ekonomiczny: Nollywood
 • dr Justyna Laskowska Otwinowska (antropolożka)
  Odkrywanie etnicznej muzyki afrykańskiej w dobie kolonialnej

19.30-20.00: dyskusja, poczęstunek

Admin

Admin

Leave a Comment

Scroll to Top