Powrót do ojczyzny

Najnowsze wiadomości

Stefan Szolc-Rogoziński wraz z Klemensem Tomczekiem i Klemensem Janikowskim był autorem pierwszej polskiej wyprawy do Afryki, gdzie w 1882 roku założył polską
kolonię. Był członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. W 1896 r. zginął tragicznie wypadku ulicznym w Paryżu. Podróżnik został pochowany na cmentarzu Bagneux w stolicy Francji. W ostatnich dziesięcioleciach grobem nikt się nie zajmował, ponieważ zmarli wszyscy członkowie najbliższej rodziny. W 2017 roku szczątki wielkiego Polaka zostały przeniesione do ossuarium zlokalizowanego na innym paryskim cmentarzu Thiais.

Wiosną bieżącego roku Fundacja Nowe Drzewo Życia wystąpiła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o sfinansowanie sprowadzenia do kraju szczątków Stefana Szolca-Rogozińskiego. Powstał wówczas projekt: „Sprowadzenie do kraju szczątków Stefana Szolca-Rogozińskiego – ekshumacja, powtórny pogrzeb, upamiętnienie”, który obecnie jest realizowany.

Ze względu na francuskie prawo zadecydować o ekshumacji mogą tylko członkowie rodziny zmarłego. Dlatego w pierwszej kolejności przez genealoga Adama Pszczółkowskiego została przeprowadzona szeroko zakrojona kwerenda genealogiczna. W jej wyniku udało się ustalić żyjących współcześnie potomków naszego wybitnego podróżnika, których poinformowano o tym fakcie – w tradycji tych rodzin nie zachowało się wspomnienie o Stefanie Szolcu-Rogozińskim. Jeden z krewnych, Piotr Linke aktywnie uczestniczy w realizacji projektu.

Równocześnie dzięki zaangażowaniu konsula RP w Paryżu Adama Szydło załatwione zostały wszystkie formalności związane z ekshumacją i zgodą na transport do Ojczyzny szczątków Stefana Szolca-Rogozińskiego. Zostaną one przetransportowane do kraju specjalnym samolotem w dniu 4 października br. Na czele grupy osób, które udadzą się w tym celu do Paryża stanie Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą oraz poseł Ziemi Kaliskiej.

Równocześnie rozpoczęły się prace renowacyjne grobowca rodzinnego podróżnika na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Kaliszu. Było to konieczne, ponieważ piękny grobowiec spotkał taki sam los, jak paryski grób wielkiego Polaka – zmarli wszyscy członkowie najbliższej rodziny i został bardzo zaniedbany.

Główne obchody związane z powtórnym pogrzebem odbędą się 10 października bieżącego roku. Rozpocznie je nabożeństwo żałobne w Kościele Garnizonowym pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, a następnie zostanie dokonane uroczyste złożenie szczątków Stefana Szolca-Rogozińskiego w kaplicy rodziny Repphanów i Scholtzów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Po pogrzebie w auli Akademii Kaliskiej odbędzie się spotkanie poświęcone naszemu wybitnemu podróżnikowi. W programie organizatorzy przewidzieli m.in. wystąpienie ministra Jana Dziedziczaka, prezentację albumu „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik, patriota, wizjoner” autorstwa Dariusza Skonieczki oraz emisję filmu „Królowie, palawary i zapomniany odkrywca” z 2016 r. w reżyserii Władysława Rybińskiego.

In order to popularize the person and achievements of Stefan Szolc-Rogoziński, two conferences devoted to Stefan Szolc-Rogoziński will also be held. The first of them in Łódź on 24 October 2023 (University of Łódź), and the next in Warsaw on 26 October 2023 (Institute of National Remembrance). During the implementation of the project’s assumptions, all activities are accompanied by filmmaker Władysław Rybiński, who makes a film documenting the project „Bringing the remains of Stefan Szolc-Rogoziński to the country – exhumation, re-burial, commemoration”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

Sprowadzenie do kraju szczątków Stefana Szolc-Rogozińskiego – ekshumacja, powtórny pogrzeb, upamiętnienie
Dofinansowanie: 483 000 zł
Całkowita wartość: 483 000 zł
data podpisania umowy: wrzesień 2023 r.
Projekt obejmował sprowadzenie do Polski i pochowanie w rodzinnym grobie w Kaliszu doczesnych szczątków polskiego podróżnika Stefana Szolca-Rogozińskiego, którego grób w Paryżu został zlikwidowany. Jednocześnie była to okazja do przypomnienia postaci wielkiego Polaka i jego zasług.

Admin

Admin

Leave a Comment

Scroll to Top