III Konferencja Afrykańska

Łódź, 7-9 października 2021 roku

meeting, addis ababa, ethiopia-83519.jpg

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Afrykańska będzie kolejną próbą analizy procesów społecznych, gospodarczych i kulturalnych zachodzących na tym kontynencie oraz okazją do zadawania pytań istotnych dla przyszłości Afryki.

Konferencja jest otwarta i bezpłatna, ale organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na towarzyszących wydarzeniach.

Osoby, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w konferencji, proszone są o kontakt z organizatorem i przesłanie tematu wystąpienia, streszczenia referatu oraz krótkiej notki biograficznej. Dane kontaktowe: IIIkonferencjaafrykanska@interia.pl

Artykuły przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w tomie „Afryka – potencjał możliwości i współpracy”, tom 2 (Pelplin, Bernardinum 2021). Redaktorem tomu jest ks. prof. Jarosław Różański OMI (UKSW), dlatego też prosi on prelegentów o dostosowanie się do określonych wymagań wydawniczych i dostarczenie pełnej wersji artykułów na potrzeby konferencji.

Poniżej przedstawiono program konferencji jako sugestię. Pracuje się nad ostatecznym kształtem programu – wszystkie aktualizacje będą systematycznie uwzględniane.

Dzień 1

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G

10:00 – 10:30 Otwarze konferencja

Przemówienia patronów, partnerów i organizatorów wydarzenia

Moderator: Jarosław Guzy

 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (list do uczestników)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych
 • Arkadiusz Zabłoński, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Anna Kister, Stowarzyszenie „Generation”, Fundacja Nowe Drzewo Życia
10:30 – 12:00 Biznes w Afryce: Sukcesy w Afryce – transakcje eksportowe. Panel pod patronatem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Słowo wstępne:

 • Arkadiusz Zabłoński (Dyrektor Departamentu Rozwoju Zagranicznego i Finansowania Handlu)

Wykładowcy:

 • Jaroslaw Guzy

Paneliści:

 • Anastazja Kaczmarek (Konsultant w Centrum Eksportu PAIH S.A.)
 • Artur Pietrzak (Prezes Wielton Africa, Wielton S.A.)
 • Jarosław Olszyński (Wiceprezes Zarządu FREEGO DRINK SA / współzałożyciel GREATPOL TRADE Ltd.)
 • Adam Grzybowski (Starszy specjalista z KUKE S.A. z doświadczeniem w realizacji transakcji w Afryce)
 • Karol Rozenberg (Ekspert w Departamencie Rozwoju Zagranicznego i Finansowania Handlu BGK)
12:15 – 13:45 Bezpieczeństwo: Konflikty, epidemie.

Prowadzone przez Prof. Jaceka Reginia-Zacharskiego

Paneliści:

 • Dr. Jędrzej Czerep (PISM): Czy Afryka jest zagrożona kolejnym Afganistanem?
 • Jacek Jarosz (Redemptoris Missio, SDNS UAM) COVID-19 pandemic challenges Africans and those traveling to the tropical zone
13:45 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 Gospodarka: Kto zarabia w Afryce

Wykładowcy:

 • Jaroslaw Guzy

Paneliści:

 • dr hab. Kamil Zajączkowski (UW) Rywalizacja między Chinami a UE w Afryce Subsaharyjskiej
 • Konrad Czernichowski, PhD (UMCS) Integracja w obrębie Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej

Dzień 2

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G

11:00 – 12:30 Biznes w Afryce: Wyzwania afrykańskie – doświadczenia polskich inwestorów i eksporterów z Afryki.

Moderator: Anna Grażyna Kister.

Paneliści:

 • Athman Anwar (Kenia) Afryka – potencjał dla możliwości i współpracy
 • Jakub Makurat Rozliczenia handlowe z krajami afrykańskimi
 • Paweł Paradowski (ZOA Architects) Próba modelowego rozwiązania dla rozwoju miejskiego w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Strategii Rozwoju Kalemie w Demokratycznej Republice Konga
 • Mariusz Patey Możliwości i wyzwania dla polskich MŚP w Afryce Wschodniej
12:45 – 14:15 Modele edukacji, podstawowe programy nauczania, inicjatywy edukacyjne spoza Afryki.

Moderator: Anna Grażyna Kister.

Paneliści:

 • Fr. Aleksander Dung (Nigeri)
 • Sr. Anna Miśkowiec „Nowy wymiar misji – pomoc poprzez wsparcie edukacji
 • Fr. Emmanuel Noufe (Misjonarz z Burkina)
14:15 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Pomoc dla Afryki: Wielowymiarowość pomocy

Moderator: Anna Grażyna Kister

Paneliści:

 • prof. dr hab. Jarosław Różański, OMI (UKSW): Misje i promocja człowieka na południowym Sudanie wczoraj i dzisiaj
 • Anna Grażyna Kister Problemy związane z organizacją pomocy dla Afryki – z okazji realizacji projektu „Uśmiech Dzieci

Dzień 3

Instytut Europejski ul. Piotrkowska 262

10:00 – 12:00 Pomoc dla Afryki: Doświadczenie organizacji pozarządowych działających w Afryce część 1 i 2

Wykładowcy:

 • Anna Grazyna Kister
 • Jaroslaw Guzy

Konferencję będą towarzyszyć wystawy.

Organizatorzy konferencji pełni podziwu dla pracy duszpasterskiej i społecznej Fr Wacław Bliziński, który, pracując w trudnych warunkach wśród najuboższych, udowodnił, że dzięki wytrwałości można osiągnąć sukces.

Paneliści

Anwar Athman (Kenia) – Pośrednik w handlu między Afryką a Polską, import-export ziół, warzyw i owoców.

Dr Jędrzej Czerep – Analityk Afryki Subsaharyjskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Współpracował m.in. z organizacjami międzynarodowymi (Unią Europejską, Radą Europy), czołowymi ośrodkami badawczymi (Royal United Services Institute) i grupami medialnymi (Al-Jazeera, The Guardian).

Dr Konrad Czernichowski (Urodzony w 1980 roku we Wrocławiu) – doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008), magister teologii (KUL, 2016), adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor wizytujący w Jordan University College w Morogoro w Tanzanii, odpowiedzialny za lubelskie centrum Ruchu Solidarności z Biednymi Trzeciego Świata „Maitri”.

Adam Grzybowski – fOd lat związany z KUKE, polską agencją ubezpieczeń eksportowych, obecnie w Biurze Ubezpieczeń Strukturalnych Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej. Wspiera polski eksport za pomocą długoterminowych rozwiązań ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa, takich jak ubezpieczenie kredytowe dla nabywcy lub dostawcy, umożliwiając rozszerzenie działalności polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne i zapewniając odpowiednie finansowanie przez banki. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warszawie.

Jarosław Guzy – (Urodzony w 1955 roku) – ekspert i komentator spraw międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa i obronności oraz energii. Dwukrotnie pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 90. był prezesem Polskiego Klubu Atlantyckiego. W kolejnych latach pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych i samorządowych, m.in. w sektorze energetycznym. Przez kilka lat pracował w Polskiej Agencji Prasowej, po kierowaniu redakcją zagraniczną był redaktorem-pełnomocnikiem Zarządu ds. rozwoju międzynarodowych stron internetowych PAP.

Jacek Jarosz – Członek Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), ratownictwa medycznego (Uniwersytet Pedagogiki i Administracji w Poznaniu) oraz bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Kierownik działań pomocowych w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Uczestniczył w projektach pomocy na Madagaskarze, w Zambii i w Republice Środkowoafrykańskiej.

Anna Grażyna Kister Jest pisarzem i współorganizatorem pomocy dla parafii i szkoły w Kunkujang w Gambii.

Jakub Makurat Fintechista i przedsiębiorca, m.in. partner w firmie Popowski Advisory Sp. z o.o.

Anna Miśkowiec, Siostra z Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, odpowiedzialna za wolontariat misyjny w Fundacji Salvatti.pl. Wolontariusze wspierają projekty edukacyjne w Afryce. Jest doktorem misjologii na UKSW. Wygłosi wykład na temat nowego oblicza misji – pomocy poprzez wsparcie edukacji.

Fr. Emmanuel Noufe, Członek Zgromadzenia Misjonarzy Afryki/Białych Ojców (święcony w 2010 roku). Pracował jako misjonarz w Demokratycznej Republice Konga przez sześć lat. Od czterech i pół roku jest w wspólnocie Białych Ojców we Lwowie.

Jaroslaw Olszynski Polski przedsiębiorca, który jest współwłaścicielem i udziałowcem kilku firm w Polsce i Afryce, aktywnie pełni wysokie stanowiska w radach zarządzających tych firm. Założyciel kilku firm produkcyjnych i handlowych, ale jego wielką prywatną i biznesową pasją jest Afryka; ma doświadczenie w wprowadzaniu i realizacji projektów w Afryce, takich jak Kongo (Brazzaville), Angola (Cabinda), Nigeria i Gwinea (Konakry).

Paweł Paradowski (urodzony w 1973 roku w Warszawie) – architekt, urbanista, partner w biurze ZOA ARCHITEKCI. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w 2000 roku) oraz na University of Detroit Mercy. Prowadzi działalność projektową od 1996 roku. Członek OW SARP i Rady Inwestorów w Afryce.

Najważniejsze nagrody: I miejsce w konkursie na Szpital Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, pierwsze miejsce w konkursie SARP na wnętrza Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Mariusz Patey – Publicysta, przedsiębiorca, dyrektor Centrum Myśli Romana Rybarskiego. W latach 2010-2012 przeprowadzał ocenę projektów startupowych w Etiopii w ramach funduszu kapitału początkowego z niemieckim kapitałem dla absolwentów studiów MBA organizowanych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Addis Ababa.

Artur Pietrzak – aAbsolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Paryskim Panthéon-Sorbonne oraz Uniwersytecie w Luksemburgu. Od wielu lat związany z ArcelorMittal, od 2017 roku Dyrektor Zarządzający w Wielton Africa.

Prof. Jacek Reginia-Zacharski Politolog, historyk, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Od 2001 roku pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2021 roku Dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Karol Rozenberg – Ekonomista, pracuje jako ekspert w Departamencie Ekspansji Zagranicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas realizacji rządowego programu Wspierania Finansowania Eksportu w BGK, przeprowadził pierwsze transakcje w formule wykupu wierzytelności z kontraktów eksportowych na rynek rosyjski (2015-2017), ukraiński (2019) i afrykańskie rynki (2020-2021).

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacje: Międzynarodowe rynki finansowe i bankowość inwestycyjna) oraz Letniej Szkoły dla młodych ekonomistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś). Był wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych na Szkole Głównej Handlowej. Zdobył również doświadczenie zawodowe w Citibank International, Narodowym Banku Polskim, Banku Millenium oraz Instytucie Misesa.

Rev. Prof. Jarosław Różański OMI – Afrykanista, misjolog, ekspert religijny. Główny interes w Afryce został pogłębiony podczas wizyt badawczych, głównie związanych z klasyczną strefą Centralnego Sudanu: Kamerun (1991-1993; 2001; 2011; 2013); Czad (1993; 2001; 2013); Republika Środkowoafrykańska (1993; 2002; 2013); Sudan Południowy (2011); Sudan Północny (2012). Prowadził również badania terenowe na Madagaskarze (1995/1996; 2011). Owocem tych pobytów były liczne publikacje. Jarosław Różański OMI jest autorem 14 książek, redaktorem i współredaktorem 25 książek, autorem 99 artykułów naukowych, 30 artykułów popularnonaukowych oraz licznych haseł encyklopedycznych i recenzji naukowych. Od października 1999 roku pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Arkadiusz Zabłoński – Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w Banku Gospodarstwa Krajowego, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Administracji i Zarządzania w Warszawie. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej i finansowaniu projektów inwestycyjnych. Zajmował się także rynkiem kapitałowym (posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz nadzorem własnościowym (były członek rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA). Doświadczenie bankowe zdobywał m.in. w Deutsche Bank Polska, Pekao SA oraz PKO Bank Polski. W Banku Gospodarstwa Krajowego pracuje od 2011 roku. Obecnie odpowiada za rozwijanie bezpośredniego finansowania eksportu i zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorstw, zarówno w ramach programów rządowych, jak i własnych działań BGK.

Dr hab. Kamil Zajączkowski – Dyrektor Centrum Wybrzeża UW w kadencji 2020-2024 (w latach 2016-2020 Zastępca Dyrektora CE UW). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących zagadnieniach: rola i pozycja UE w świecie (szczególnie jej relacje z krajami Afryki subsaharyjskiej), pomoc rozwojowa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych na ten temat, w tym autor monografii: „Misy cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej„, współautor monografii: „Potencjał gospodarczy i perspektywy rozwoju Afryki. Polska perspektywa„. Brał udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych. Wykładał na ponad 20 uniwersytetach europejskich i azjatyckich, m.in. w Paryżu, Stambule, Indonezji i Chinach. Jest członkiem licznych polskich towarzystw naukowych i rad naukowych zagranicznych czasopism. Komentator spraw międzynarodowych w radio i telewizji.

Honorowy Patronat

Honorowy patronat
Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego

Organizator

Współorganizator

Partnerzy wydarzenia

Partnerzy medialni

Zobacz raporty z 9 i 10 października 2020 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=NC57fsdLURU

https://www.youtube.com/watch?v=kxMsV1GZUlo

Popularny wpisy

Scroll to Top