Powrót do ojczyzny

Najnowsze wiadomości

W dniu 4 października 2023 roku polski podróżnik Stefan Szolc-Rogoziński został zabrany do swojej ojczyzny, miasta Kalisz.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA
Sprowadzenie do kraju szczątków Stefana Szolc-Rogozińskiego – ekshumacja, powtórny pogrzeb, upamiętnienie
Dofinansowanie: 483 000 zł
Całkowita wartość: 483 000 zł
data podpisania umowy: wrzesień 2023 r.
Projekt obejmował sprowadzenie do Polski i pochowanie w rodzinnym grobie w Kaliszu doczesnych szczątków polskiego podróżnika Stefana Szolca-Rogozińskiego, którego grób w Paryżu został zlikwidowany. Jednocześnie była to okazja do przypomnienia postaci wielkiego Polaka i jego zasług.
Admin

Admin

Leave a Comment

Scroll to Top