Konferencja Afrykańska IV – Niewykorzystany Potencjał

W dniach 6-8 października 2022 roku odbędzie się IV Konferencja Afrykańska pt. „Afryka – niewykorzystany potencjał” w Łodzi. Jest to kolejna konferencja, wcześniejsze odbyły się w 2019 roku pod tytułem „Oblicza współczesnej Afryki”, w 2020 roku pod hasłem „Afryka – kierunki rozwoju”, a w 2021 roku pod tytułem „Afryka – kontynent możliwości lub zagrożeń”. Wszystkie konferencje odbyły się pod patronatem Premiera, a II i III konferencje miały również patronat Ministra Spraw Zagranicznych. Konferencje te miały charakter międzynarodowy.

Czwarta Konferencja Afrykańska, podobnie jak poprzednie edycje, będzie próbą zdefiniowania sytuacji w Afryce, analizy różnych procesów społecznych, gospodarczych i kulturalnych zachodzących na tym kontynencie, pogłębienia wiedzy oraz szansą na zadawanie pytań istotnych dla rozwoju Afryki i próbę znalezienia odpowiedzi. Ma to być platforma do dyskusji na temat tego kontynentu dla osób zaangażowanych różnymi sposobami w sprawy tego kontynentu – polityków, naukowców, misjonarzy, podróżników i biznesmenów.

Afryka kojarzy się głównie z głodem, klęskami żywiołowymi, epidemiami, nieustającymi wojnami i terroryzmem. Te patologie i nieszczęścia, najczęściej nagłaśniane przez media, stanowią tylko fragment wiedzy o kontynencie, ale to one przyciągają uwagę mieszkańców rozwiniętych krajów i inicjują najczęstszy gest wobec krajów afrykańskich – pomoc. Jednocześnie zniechęcają ludzi do poznawania Afryki w jej różnorodności.

Ambicją organizatorów konferencji jest zgromadzenie wiedzy o Afryce i umożliwienie przedstawienia wieloaspektowej diagnozy sytuacji, pozwalającej zarówno określić warunki współpracy gospodarczej, rozwijanie biznesu w jednym z afrykańskich krajów, jak i identyfikację rzeczywistych potrzeb Afryki, a tym samym odpowiedzialny wybór możliwości i form pomocy. Oczywiście przy zachowaniu szacunku dla różnorodności form życia społecznego i kultury, a także uwzględnieniu różnorodności klimatu i biosfery. W ramach tej edycji konferencji zostanie również postawione pytanie o możliwości eksportu Afryki – nie tylko jeśli chodzi o surowce naturalne, ale także żywność. Zadane zostanie pytanie – czy Afryka może pomóc światu? Czy może stać się znaczącym importerem żywności lub minerałów? Jakie warunki muszą być spełnione, aby to się stało?

Celem konferencji jest zgromadzenie wokół projektu ludzi i środowisk, które praktycznie lub teoretycznie zajmują się problemami Afryki. Do debaty zostaną zaproszeni zarówno politycy i naukowcy, misjonarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc w różnych krajach afrykańskich, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na tym kontynencie. Uczestniczyć w konferencji będą również, jak wcześniej, mieszkańcy Afryki. Pozwoli to na analizę problemów w szerokiej perspektywie i umożliwi konfrontację teorii z praktyką.

Konferencja ma również być miejscem prezentacji pozytywnych rozwiązań już zastosowanych w niektórych krajach afrykańskich w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Dotyczy to zarówno form aktywizacji społeczności lokalnych (spółdzielnie), jak i przykładów działalności gospodarczej na mikro i makroskalę czy mądrej pomocy humanitarnej.

Wydaje się, że lokalizacja konferencji pozwoli osiągnąć wszystkie cele konferencji. Polska to kraj wolny od ciężaru kolonializmu, zjawiska, które nadal wpływają na codzienne życie Afryki. Łódź to miasto, w którym duża liczba młodych ludzi z krajów afrykańskich studiuje, a ponadto miasto już ma doświadczenie w polsko-afrykańskim biznesie.

Rezultatem konferencji, tak jak w przypadku II i III Konferencji Afrykańskiej, ma być publikacja naukowa.

Popularny wpisy

Scroll to Top